bestelknop

Het project Retourtje verleden is een boekenreeks over de NS, in eerste instantie, in de jaren tachtig. Hierin ligt het accent op het reizigersvervoer, het goederenvervoer en het gebruik van dienstmaterieel wordt slechts zijdelings belicht.

De reeks is gestart met het boek Materieelgids jaren ’80. Dit boek is een gevarieerd naslagwerk waarin alle types locomotieven, treinstellen, reizigersrijtuigen en een klein deel van het dienstmaterieel, die NS had van 1 januari 1980 t/m 31 december 1989, uitgebreid belicht worden in woord en beeld. Tevens wordt diep ingegaan op een aantal, aan het materieel gerelateerde, onderwerpen, zoals de trein(stel)nummers, bakcodes, computernummers, asindelingen en werkplaatsen. Verder geeft het boek een toelichting op de gebruikte notatie in de jaarboeken. Kortom, de Materieelgids jaren ’80 is een nuttige aanvulling op de jaarboeken waarin, vanwege de beschikbare ruimte in de reguliere delen, lang niet altijd plaats is voor alle wetenwaardigheden en data van materieel.

De Materieelgids jaren ’80 is in het voorjaar van 2019 verschenen: Hier vind je een voorproefje.

De basis van de reeks wordt gevormd door de jaardelen Spoor terug naar.... Hierin wordt teruggegaan naar een bepaald dienstregelingsjaar. Tot 2002 liep een dienstregelingsjaar van juni t/m mei, een deel loopt dus over twee kalenderjaren, vandaar de twee jaartallen in de titel. Er wordt aandacht besteed aan het NS-materieelpark van het bewuste jaar: locomotieven, treinstellen en rijtuigen. Te denken valt aan punten als mutaties (indienststelling, afvoer/sloop), renovaties, wisseling van kleurstellingen en grote schades. Dienstmaterieel komt beperkt aan de orde en goederenwagens, op een enkele uitzondering na, eigenlijk niet. Verder wordt gekeken naar de inzet van het NS-materieel en naar de grotere infrastructurele werken zoals nieuwe spoorlijnen, elektrificaties en modernisering van de beveiliging. Wat dat laatste betreft, wordt de fraaie klassieke beveiliging zeker niet vergeten. Tot slot volgt een uitgebreid fotohoofdstuk waarin het hele jaar in mooie grote foto’s nog eens aan ons voorbij trekt.

Het eerste reguliere deel, Spoor terug naar ’85-’86, verscheen begin november 2019. In dit boek wordt extra aandacht besteed aan de elektrische locomotieven serie 1500, waarvoor ’85-’86 het laatste jaar is. Verder komen de treinstellen ICM, DE1/2, de rijtuigen Plan E en het oude en nieuwe Beneluxmaterieel uitgebreid voor het voetlicht. Tevens is er ruim aandacht voor veranderingen op het gebied van infrastructuur zoals de oplevering van de Westtak (Amsterdam CS – Schiphol), de aanstaande sluiting van de goederenlijn Nieuwersluis – Uithoorn en de elektrificaties en moderniseringen in Zuid-Limburg en het oosten van het land.

Spoor terug naar ’85-’86 is in november 2019 verschenen: Hier vind je een voorproefje.
Arnhem in 1985, foto: Jan-Willem Koene
In voorbereiding voor publicatie in 2020 is het volgende deel, Spoor terug naar ’84-’85. Toekomstige delen zullen altijd aansluiten op reeds verschenen delen, dat kan ervoor of erna zijn. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat hierna Spoor terug naar ’83-’84 dan wel Spoor terug naar ’86-’87 zal verschijnen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KLEURRIJKE JAREN '80